religia

Światowe Dni Młodzieży – kalendarium III

Jedną z największych imprez masowych, która łączy pokolenia, a przede wszystkim jednoczy ludzi młodych okazują się corocznie organizowane Światowe Dni Młodzieży. Warto wiedzieć, że to jest najbardziej gigantyczne przedsięwzięcie, jakie wprowadzone zostało z inicjatywy  papieża Jana Pawła II i które realizowane jest o charakterze międzynarodowym, angażując w nie praktycznie cały...

Światowe Dni Młodzieży – kalendarium II

Czy wiesz, w jaki sposób rozwijały się Światowe Dni Młodzieży na przestrzeni kolejnych lat? Czy masz pomysł na temat tego, co było głównym celem organizacji owego wydarzenia? Więcej na temat owego istotnego  festiwalu religijnego dowiesz się z dalszych fragmentów naszego wirtualnego informatora. Zachęcamy do lektury. We wcześniejszym tekście opisaliśmy pierwsze...

Światowe Dni Młodzieży – kalendarium I Kalendarium Światowych Dni Młodzieży

Zacznijmy na wstępie niniejszego tekstu od przybliżenia kluczowych dat związanych z organizacją pierwszych, historycznych wydarzeń łączących się z zainicjowanym przez naszego Ojca Świętego – Jana Pawła II – wielkim festiwalem religijnym, jakim są Światowe Dni Młodzieży. Poniżej pierwsze części kalendarium. W zakresie I Światowych Dni Młodzieży, należy wspomnieć przede...

Światowe Dni Młodzieży – kompendium wiedzy 2

Data oficjalnego ustanowienia Światowych Dni Młodzieży okazuje się dzień 20 grudnia 1985 roku. Jest to moment, w którym zorganizowano opłatkowe spotkanie, w jakim uczestniczył, a w zasadzie któremu przewodził Jan Paweł II. W trakcie spotkania z Kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej, Światowe Dni Młodzieży zostały formalnie ogłoszone. Najpierw zorganizowano...

Światowe Dni Młodzieży – kompendium wiedzy

Do najważniejszych wydarzeń religijnych zaliczyć trzeba między innymi Światowe Dni Młodzieży. Jest to przedsięwzięcie katolickie, które ma na celu szerzenie wiary oraz głoszenie nauk Jezusa Chrystusa, jednocześnie grupując  miliony zainteresowanych wyznawców wiary, dla których ten rodzaj wydarzenia to szansa na spotkanie się z rówieśnikami z całego świata. Światowe Dni Młodzieży...

Czym są Światowe Dni Młodzieży?

Światowe Dni Młodzieży to zdecydowanie największa impreza masowa, która wykazuje charakter religijny. Jest to wydarzenie grupujące mnóstwo wiernych, a w szczególności młodych wiekowo katolików, którzy spotykają się na zjazdach organizowanych w różnych zakątkach świata zarówno  z papieżem, jak także i z innymi rówieśnikami, którzy tak jak oni przybyli w celu...

Światowe Dni Młodzieży – ostatnia edycja Benedykta XVI

Światowe Dni Młodzieży są systematycznie organizowanym co kilka lat, najczęściej dwa – trzy, wydarzeniem religijnym o charakterze międzynarodowym. Jednym z ważniejszych eventów tego rodzaju okazał się dwudziesty szósty zjazd. Dlaczego? To właśnie wtedy przygotowano  ostatnią celebrę z udziałem, a raczej pod przewodnictwem, ówczesnego papieża Benedykta XVI. Wraz ze śmiercią Jana...

Światowe Dni Młodzieży – wiadomości ogólne

W Niedzielę Palmową, rok rocznie organizowane są Światowe Dni Młodzieży, a zatem przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, jakie przygotowywane są z myślą o ludziach młodych z danej diecezji, a praktyce opierają się na rozlicznych spotkaniach, w jakie zaangażowani są biskupi  określonych parafii. W przypadku tych Światowych Dni Młodzieży to oczywiście mowa...

O Światowych Dniach Młodzieży

W roku 1984 doszło do organizacji wielkiego wydarzenia religijnego w swym charakterze, jakim była celebracja obchodów Jubileuszu Odkupienia. Miało to miejsce na placu świętego Piotra w Watykanie. Wtedy zjechało się mnóstwo  młodych ludzi, którzy uczestniczyli w spotkaniu specjalnie dla nich, przygotowanym przez ówczesnego papieża Jana Pawła II. W zgromadzeniu wyżej...

Światowe Dni Młodzieży – info ogólne

ŚDM, czyli Światowe Dni Młodzieży jest to jedno z najważniejszych spotkań chrześcijan, a ściślej rzecz biorąc- młodych katolików. To spotkania cykliczne, organizowane co parę lat w różnych częściach świata. To międzynarodowe wydarzenie zostało zrealizowane po raz pierwszy za sprawą inicjatywy Jana Pawła II. Miało to miejsce w roku 1986....