Historie wiary i nawrócenia Spotkanie z papieżem Franciszkiem zmieniło życie wielu młodych ludzi, którzy doświadczyli mocnej duchowej przemiany. Światowe Dni Młodzieży to nie tylko ogromne wydarzenie religijne, ale także moment, który pozostawia trwałe piętno w sercach uczestników. Spotkanie z papieżem Franciszkiem jest niezwykłym doświadczeniem, które często prowadzi do głębokiej...