Światowe Dni Młodzieży – kompendium wiedzy

Do najważniejszych wydarzeń religijnych zaliczyć trzeba między innymi Światowe Dni Młodzieży. Jest to przedsięwzięcie katolickie, które ma na celu szerzenie wiary oraz głoszenie nauk Jezusa Chrystusa, jednocześnie grupując  miliony zainteresowanych wyznawców wiary, dla których ten rodzaj wydarzenia to szansa na spotkanie się z rówieśnikami z całego świata.

Światowe Dni Młodzieży mają charakter międzynarodowy, a w nich uczestniczy nie tylko młodzież, ale także duchowni, którzy towarzyszą młodym. Wszyscy zjawiają się w jednym miejscu, gdzie organizowane są spotkania z papieżem. Autorem przedsięwzięcia, pomysłodawcą oraz wizjonerem spotkań z młodzieżą jest Jan Paweł II. Pierwsze wydarzenia, o których mowa odbyły się w Rzymie, a następnie w Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowie, Denver, Manili, Paryżu oraz Toronto.

Kiedy zmarł Jan Paweł II, za niego rolę inicjatora Światowych Dni Młodzieży przejął Benedykt XVI, ówczesny papież. W roku 2013 natomiast przygotowano wydarzenie w Rio de Janeiro, któremu przewodził papież   Franciszek. To on także dwa lata temu odwiedził Polskę, to jest Kraków, gdzie odbyła się następna edycja ŚDM.

Warto wspomnieć także, że w dwóch rocznikach, to jest w roku 1984 oraz 1985, miały miejsce Nadzwyczajne Jubileusze Odkupienia oraz Międzynarodowy Rok Młodzieży, stanowiące swego rodzaju spotkania na próbę przed Światowymi Dniami Młodzieży. Musimy dodać także, że w dniu 20 grudnia 1985 ustanowiono oficjalnie pierwszy dzień powołania cyklicznego wydarzenia jakim jest ŚDM.