Światowe Dni Młodzieży – wiadomości ogólne

W Niedzielę Palmową, rok rocznie organizowane są Światowe Dni Młodzieży, a zatem przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, jakie przygotowywane są z myślą o ludziach młodych z danej diecezji, a praktyce opierają się na rozlicznych spotkaniach, w jakie zaangażowani są biskupi  określonych parafii.

W przypadku tych Światowych Dni Młodzieży to oczywiście mowa o charakterze lokalnym eventu religijnego, z kolei Światowe Dni Młodzieży zainaugurowane przez Jana Pawła II w 1986 roku, okazują się największym festiwalem międzynarodowym, jednoczącym młodzież z całego świata. Podczas gdy ŚDM w wymiarze regionalnym odbywają się co roku, systematycznie, ŚDM ale internacjonalne organizowane są co dwa – trzy lata. Mają one służyć zwłaszcza spotkaniom z papieżem, z kolei przy lokalnych obchodach Światowych Dni Młodzieży nadrzędne jest zorganizowanie najpierw dni diecezjalnych. Wtedy to można poświęcać czas na spotkania z biskupami, ale też na żarliwą i gorliwą  modlitwę oraz wysłuchiwanie pokrzepiających kazań.

Jeżeli chodzi o międzynarodowe Światowe Dni Młodzieży, to pierwszy raz odbyły się one w roku 1986. Miały miejsce w Rzymie, a ich hasłem przewodnim był oczywiście fragment Pisma Świętego – Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was. Później trzeba wspomnieć o ŚDM organizowanym przez Argentynę, a następnie Polskę, Hiszpanię, Denver w Stanach Zjednoczonych, Filipiny, gdzie padł rekord wiernych zgromadzonych w jednym miejscu i w tym samym czasie. W roku 1997 rolę gospodarza ŚDM przejęła Francja, zaś trzy lata później Rzym.