Światowe Dni Młodzieży – info ogólne

ŚDM, czyli Światowe Dni Młodzieży jest to jedno z najważniejszych spotkań chrześcijan, a ściślej rzecz biorąc- młodych katolików. To spotkania cykliczne, organizowane co parę lat w różnych częściach świata. To międzynarodowe wydarzenie zostało zrealizowane po raz pierwszy za sprawą inicjatywy Jana Pawła II. Miało to miejsce w roku 1986.

Wszystkie spotkania odbywające się w ramach  Światowych Dni Młodzieży to swego rodzaju festiwal o charakterze religijnym. Są one poświęcone rozmowom, wykładom, dialogom pod przewodnictwem Ojca Świętego. Ogólnie do danego kraju, w którym ŚDM jest organizowany, przybywa papież, a następnie odbywają się rozliczne spotkania z jego udziałem. Warto wiedzieć, że w tym wypadku istotne jest spędzenie czasu wspólnie, ale nie tylko na zgromadzeniu, w którym uczestniczy papież, lecz też młodzież  wspólnie, wszyscy razem. Modlitwa, rozmowy na trudne tematy, często kontrowersyjne, wymiana myśli, wartościowe i krzepiące kazania – to tylko część tego, z czego skorzystać mogą uczestnicy opisywanego przedsięwzięcia. Warto także wspomnieć o Światowych Dniach Młodzieży, jakie odbywają się rok rocznie w każdej polskiej diecezji. Jest to również ważne wydarzenie, ale już event na znacznie mniejszą skalę, który odbywa się w Niedzielę Palmową. Celem jest przygotowanie owocnych spotkań ludzi młodych z biskupami.

W każdym przypadku eventu religijnego, jaki opisujemy, nadrzędną symboliką okazuje się Ikona  Matki Boże Salus Populi Roman, a także Krzyż Roku Świętego. W zakresie ŚDM o charakterze międzynarodowym, należy zwrócić uwagę na fakt, iż wydarzenie to obchodzone jest podobnie jak wszelkie inne masowe imprezy. Zjeżdżają się katolicy różnych kultur i narodowości, z całego świata.