Światowe Dni Młodzieży – kompendium wiedzy 2

Data oficjalnego ustanowienia Światowych Dni Młodzieży okazuje się dzień 20 grudnia 1985 roku. Jest to moment, w którym zorganizowano opłatkowe spotkanie, w jakim uczestniczył, a w zasadzie któremu przewodził Jan Paweł II. W trakcie spotkania z Kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej, Światowe Dni Młodzieży zostały formalnie ogłoszone.

Najpierw zorganizowano dwa pierwsze spotkania na próbę, później natomiast miało miejsce coraz liczniej  przygotowywane święto, jakim był festiwal religijny. Cechą szczególną okazało się zwłaszcza podążanie drogą Jezusa Chrystusa. Młodzież spotka się po to, aby uczestniczyć w kazaniach i mszach prowadzonych przez Ojca Świętego. Celem nadrzędnym okazuje się przygotowywanie w taki sposób owego cyklicznego festiwalu religijnego, żeby razem tworzyć gigantyczną wspólnotę Kościoła Powszechnego. Symbole Światowych Dni Młodzieży to przede wszystkim Krzyż ŚDM oraz ikona Matki Bożej. Warto wspomnieć o tym, że to nie tylko są znaki Światowych Dni Młodzieży, lecz także symbole ogólne katolików.

Opisywane wydarzenie organizowane jest w rozmaitych językach, zespalając wiernych z całego globu, którzy tydzień  przebywają nierzadko na krańcu świata po to tylko, żeby móc usłyszeć Słowo Boże. To, jaka jest tematyka Światowych Dni Młodzieży oraz hasło przewodnie, bo co edycję ulegają one zmianie, zależy natomiast zwłaszcza od tego, co ogłosi w tej materii Ojciec Święty. Wydarzenie ma charakter masowy i jest parodniowe. Pierwsza część ŚDM odbywa się jako lokalne przedsięwzięcie, to jest Dni w Diecezjach, z kolei kolejne to już Wydarzenia Centralne, czyli te, w których ma miejsce wiele spotkań z papieżem.