Światowe Dni Młodzieży – ostatnia edycja Benedykta XVI

Światowe Dni Młodzieży są systematycznie organizowanym co kilka lat, najczęściej dwa – trzy, wydarzeniem religijnym o charakterze międzynarodowym. Jednym z ważniejszych eventów tego rodzaju okazał się dwudziesty szósty zjazd. Dlaczego? To właśnie wtedy przygotowano  ostatnią celebrę z udziałem, a raczej pod przewodnictwem, ówczesnego papieża Benedykta XVI.

Wraz ze śmiercią Jana Pawła II, który był pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia tu opisywanego, jego rolę przejął Benedykt XVI. Zaczął on pieczołowicie realizować to, co rozpoczął i upowszechnił nasz Ojciec Święty. Za czasów rządów Benedykta miały miejsce spotkania między innymi w Niemczech. Zorganizowano je na terenie Kolonii, co nastąpiło w roku 2005. Z kolei trzy lata później odbył się zjazd w Sydney na terenie Australii. Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dotycząc tychże wydarzeń. Były to ze spotkania na spotkanie coraz to liczniejsze przedsięwzięcia, które za każdą edycją znacząco powiększały grono wiernych zjawiających się w wybranym kraju po to, aby spotkać się z papieżem i innymi ludźmi  będącymi wyznawcami wiary katolickiej. W roku 2011 natomiast obył się zjazd w ramach Światowych Dni Młodzieży w Hiszpanii, na terenie Madrytu. Miało to miejsce w dniach 16 – 21 sierpnia. Wtedy zjechało się ponad dwa miliony osób. Hiszpania na organizatora ŚDM wybrana została wtedy już po raz drugi. Wcześniejsze przedsięwzięcia religijne o tym charakterze, także w Hiszpanii, przygotowano w Santiago de Compostella. Miały one miejsce w roku 1989.

Zobacz stronę autora: koncentrator tlenowy