Światowe Dni Młodzieży – kalendarium III

Jedną z największych imprez masowych, która łączy pokolenia, a przede wszystkim jednoczy ludzi młodych okazują się corocznie organizowane Światowe Dni Młodzieży. Warto wiedzieć, że to jest najbardziej gigantyczne przedsięwzięcie, jakie wprowadzone zostało z inicjatywy  papieża Jana Pawła II i które realizowane jest o charakterze międzynarodowym, angażując w nie praktycznie cały świat i wszystkie kontynenty. O tym, w jaki sposób to święto się rozwijało i jak toczyły się jego koleje losu wiadomo nieco z wcześniej opublikowanych tekstów stworzonych na wzór swego rodzaju wirtualnych kalendariów. Niniejszy artykuł również będzie ujętą w pigułce formą przedstawienia kluczowych faktów dotyczących Światowych Dni Młodzieży.

W dniu 28 marca 2010 roku odbył się piętnasty plebiscyt imprezy Światowy Dzień Młodzieży, jaki organizowany był w postaci imprezy o wymiarze lokalnym. Jako znak szczególny, a wręcz motto ustanowiono  fragment Pisma Świętego – Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Z kolei XVI edycja ŚDM to rok 2011. Wtedy Jezusa Chrystusa i jego nauki przywoływano poprzez hasło przewodnie przedsięwzięcia- Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze. Wtedy przebieg imprezy był dwukierunkowy – najpierw lokalnie, to jest w kwietniu wyżej wymienionego roku, a później główne wydarzenia odbyły się w dniach od 16 do 21 sierpnia na terenie Madrytu. W ramach XVII ŚDM z kolei mottem stały się słowa z Pisma Świętego – Radujcie się zawsze w Panu. Miały one charakter obchodów lokalnych.