Początki Światowych Dni Młodzieży Historia Światowych Dni Młodzieży sięga roku 1985, kiedy to papież Jan Paweł II zorganizował pierwsze spotkanie młodych ludzi w Rzymie. To wydarzenie było przełomowe i zapoczątkowało tradycję corocznych spotkań młodzieży z papieżem. Papież pragnął umocnić więzi wiary i wspólnoty wśród młodych ludzi oraz zachęcić ich...