Światowe Dni Młodzieży – od początku

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie, w którym nawet jeżeli nie braliśmy udziału aktywnie, osobiście, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, na czym ono polega w praktyce. W grę wchodzi tu olbrzymie przedsięwzięcie, jakie z roku na rok, niezależnie od tego, gdzie jest organizowane, systematycznie poszerza grono  swych zwolenników i wiernych zjawiających się na nabożeństwach, spotkaniach, zjazdach.

Ogólnie rzecz biorąc, pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży jest papież Jan Paweł II. To nasz Ojciec Święty zdecydował się na przygotowanie tego święta po raz pierwszy, niemniej jednak tak duży sukces nastąpił za sprawą ogłoszenia Międzynarodowego Roku Młodzieży, co dodatkowo spotęgowało sukces wydarzenia. Oficjalna data ustanowienia omawianego festiwalu religijnego to 20 grudnia 1984 roku. Miało to miejsce w trakcie spotkania Jana Pawła II z pracownikami i kardynałami w Kurii Rzymskiej. Wtedy zdecydował Ojciec Święty o organizowaniu omawianego przedsięwzięcia  cyklicznie, w różnych miejscach na świecie oraz co parę lat, najczęściej co dwa – trzy.

Warto wiedzieć, że to masowa impreza dopięta w każdym calu, rozrywkowa, nie tylko religijna w swym charakterze, połączona z wielorakimi przedsięwzięciami kulturalnymi, muzycznymi i edukacyjnym. Nie jest to standardowe modlenie się, ale nieco wyższa forma okazywania, że jest się katolikiem i kroczy za Jezusem Chrystusem. Warto wiedzieć, że pierwszy plebiscyt Światowych Dni Młodzieży wyprawiono w Rzymie i od razu spotkał się on z olbrzymią zachętą ze strony wszystkich młodych, którzy od tego momentu licznie podążali za Słowem Bożym.