Światowe Dni Młodzieży na poziomie międzynarodowym

W roku 1986 po raz pierwszy w historii zorganizowana została pierwsza na aż tak dużą skalę impreza o charakterze religijnym. Było to przedsięwzięcie określane mianem Światowych Dni Młodzieży. W skrócie SDM – czym się wyróżnia?

Jest to event grupujący katolików z całego świata. Ludzie, zwłaszcza młodzież, zjeżdżają się z przeróżnych krajów i robią to po to, aby wspólnie spotkać się w jednym

 miejscu i jednym czasie z papieżem – głową kościoła katolickiego. Nie zapominajmy, że inicjatorem pierwszego przedsięwzięcia w tym zakresie był Jan Paweł II. To Karol Wojtyła postanowił jednoczyć osoby młode, które wyznają wspólną, jednakową wiarę, ale zamieszkują rozliczne obszary świata. Od tego momentu, to jest od wyżej wspomnianego roku 1986, kiedy to ŚDM zorganizowano pierwszy raz, spotkania odbywają się regularnie, cyklicznie. Przeważnie opisywana impreza masowa przygotowywana jest co dwa albo trzy lata i to w różnych zakątkach globu.

Ogólnie rzecz biorąc najważniejszym wydarzeniem w trakcie przebiegu Światowych Dni Młodzieży jest spotkanie z papieżem. Śmiało tenże event można określić mianem festiwalu religijnego. Co więcej, warto także wiedzieć, iż systematycznie w każdą Niedzielę Palmową odbywają się spotkania  w ramach ŚDM, ale w każdej jednej diecezji, w których ludzie młodzi mogą udawać się na spotkania z biskupami danych obszarów. To masowe przedsięwzięcie, ale już o charakterze lokalnym, a nie międzynarodowym. W Rzymie, kiedy zorganizowano Światowe Dni Młodzieży padł rekordowy wynik, to jest ponad piętnastometrową drogę, którą wierni chcący udać się na miejsce przedsięwzięcia musieli pokonać, aby dotrzeć do punktu uroczystości. Wszystko dlatego, że z okazji tego eventu doszło do wyłączenia z ruchu wszelkich środków transportu oraz zamknięcia ulic.