sdm

Ogólnopolskie Spotkania Młodych

Jednym z ciekawych potkań religijnym, które może nie jest aż tak potężnym wydarzeniem jak ŚDM, czyli powszechnie znany festiwal religijny jakim są Światowe Dni Młodzieży, ale równie wartościowym, okazuje się Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2000. Skrótowo na ten event mówiono Lednica, rezygnując z tej oficjalnej  nazwy. Jaki był cel przygotowania...

Światowe Dni Młodzieży – od 2008 roku do teraz

Zastanawiasz się, jaka była historia rozwoju jednej z najbardziej charakterystycznych imprez o charakterze religijnym? Mowa tu o Światowych Dniach Młodzieży, które są przygotowywane co parę lat, cyklicznie, z reguły co dwa bądź trzy lata i ściągają istne tłumy wiernych, w szczególności młodych ludzi wyznających  wiarę katolicką. O historii rozwoju...

Światowe Dni Młodzieży – pierwsze lata

Po raz pierwszy Światowe Dni Młodzieży odbyły się w roku 1986. Zostały one zorganizowane dzięki ogromnemu zaangażowaniu w tenże festiwal religijny Jana Pawła II, który to jednocześnie był pomysłodawcą całego przedsięwzięcia. O tym, jak na przestrzeni lat ta jedna z największych masowych imprez  młodzieżowych o charakterze międzynarodowym rozwijała się, dowiesz...

Światowe Dni Młodzieży na poziomie międzynarodowym

W roku 1986 po raz pierwszy w historii zorganizowana została pierwsza na aż tak dużą skalę impreza o charakterze religijnym. Było to przedsięwzięcie określane mianem Światowych Dni Młodzieży. W skrócie SDM – czym się wyróżnia? Jest to event grupujący katolików z całego świata. Ludzie, zwłaszcza młodzież, zjeżdżają się z...