Ogólnopolskie Spotkania Młodych

Jednym z ciekawych potkań religijnym, które może nie jest aż tak potężnym wydarzeniem jak ŚDM, czyli powszechnie znany festiwal religijny jakim są Światowe Dni Młodzieży, ale równie wartościowym, okazuje się Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2000. Skrótowo na ten event mówiono Lednica, rezygnując z tej oficjalnej  nazwy. Jaki był cel przygotowania owego wydarzenia? Sprawdź w poniższych częściach.

Generalnie to zjazd młodzieży katolickiej, tyle że o charakterze lokalnym, w które zaangażowani są ludzie młodzi z naszego kraju. Jest to największe tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. Przez ostatnich kilka lat stało się o tym evencie tak głośno, że w zasadzie powoli Ogólnopolskie Spotkania Młodych LEDNICA stają się wydarzeniem międzynarodowym w swym charakterze.

Musimy wspomnieć, iż inicjatorem pierwszego przedsięwzięcia w tym przypadku okazał się dominikanin Jan W. Góra OP, duchowny – wizjoner, który uwielbiał młodzież i bardzo chętnie organizował na drobną skalę wielorakie wydarzenia z  jej udziałem. Po jego śmierci natomiast, która miała miejsce w grudniu 2015 roku, w przygotowywanie cyklicznego wydarzenia zaangażował się duszpasterz dominikanin Wojciech Prus OP. W roku 2017 z kolei inicjatywę przejął Mateusz Kosior OP.

Od początku, jako miejsce organizacji przedsięwzięcia wybrano Pola Lednickie. W roku 2013 natomiast doszło do zmian administracyjnych, na podstawie których wraz z dniem 1 stycznia wyżej wspomniana miejscowość znajdująca się nad rzeką Lednica zaczęła funkcjonować jako odrębny obszar geograficzny, samodzielna miejscowość.